بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :10
برگزاری نخستین جشنواره‌ی بیوتک استارت خوزستان

برگزاری نخستین جشنواره‌ی بیوتک استارت خوزستان

نخستین جشنواره‌ی بیوتک استارت خوزستان توسط انجمن‌های علمی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولوژی و علوم زیستی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز با حمایت بنیاد نخبگان استان خوستان و پارک علم و فناوری، برگزار می شود

 اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در مسیر اجرای مأموریت‌های خود در زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اجتماع نخبگانی آینده‌ساز کشور از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی حمایت می‌کند.