بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :8
اطلاعیه آغاز ثبت نام تسهیلات دانشجویی سال 1400-1399

اطلاعیه آغاز ثبت نام تسهیلات دانشجویی سال 1400-1399

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» در سال تحصیلی 1400-1399 اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.