دکتر سیدکاظم علوی فاضل

نجف 1314

روانپزشک

دوم فروردین سال 1314 بود که سیدکاظم علوی فاضل؛ فرزندی از تبار خوزستان در خانواده ای نسبتا شلوغ در نجف اشرف متولد شد. تا یازده سالگی، همراه خانواده در نجف زندگی کرد و تا سال چهارم ابتدایی در دبستان ایرانی علوی در همان شهر به تحصیل پرداخت، و شاید در دبستان علوی در نجف، هیچکس نمی دانست که روزی یکی از همان شاگردان؛ شاگردانی را تربیت خواهد کرد که زیر خمسه های دشمن هم ایستادگی می کنند.. امید خانواده سیدکاظم در آن شهر غریب، حضور آیت الله سیدحسن اصفهانی پدر بزرگ مادری شان بود؛ زندگی خوبی داشتن تا اینکه رنگ عزا بر بال های خوشی شان نشست، آیت الله سیدحسن اصفهانی دار فانی را وداع گفت. پس از این که پدر بزرگشان، امید زندگی شان در آن دیار غریب به رحمت ایزدی پیوست، دیگر دلیلی برای ماندن نبود و زمانه آن ها را برای زندگی به ایران کشاند. سیدکاظم در دبستان/دبیرستان رازی آبادان تا سال دوم دبیرستان درس خواند. سال سوم و چهارم را هم در دبیرستان فرخی آبادان گذراند و دیپلم گرفت. رشته پزشکی را در دانشگاه شیراز انتخاب کرد و در سال 1344 فارغ التحصیل شد. او در دوران سربازی، پزشک وظیفه شد. در پایان دوره سربازی هم به عنوان پزشک عمومی در درمانگاه پارس دزفول و اندیمشک خدمت کرد. پس از چندین سال فعالیت در حوزه پزشکی در سال 1348 برای ادامه تحصیل در رشته روانپزشکی به انگلستان رفت. وی پس از رفتن به انگلیس در چندین بیمارستان وابسته به دانشگاه لندن در دوره دستیاری پذیرفته شد. پس مدتی به ایران بازگشت. او 5 سال در انگلیس به فعالیت مشغول بود و حالا در آستانه چهلمین سالگرد طبابتش در ایران خدمت می کند و در حدود 45 سال عمر خود را در زمینه روانپزشکی فعالیت کرده است. فعالیت های درمانی، مدیریتی و آموزشی او در دوران دفاع مقدس هیچ گاه از حافظه تاریخی مردم خوزستان زدوده نخواهد شد.

 

 

هنرنامه دکتر سیدکاظم علوی فاضل - صفحه 1

 

هنرنامه دکتر سیدکاظم علوی فاضل - صفحه 2

 

کتاب طواف شمع - دکتر سیدکاظم علوی فاضل