کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي با تاکید بر جرات ورزی برگزار گردید

کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي با تاکید بر جرات ورزی ویژه استعداد های برتر توسط بنیاد نخبگان خوزستان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان خوزستان؛ پیرو اجرای برنامه های مصوب بنیاد نخبگان استان خوزستان در سال 1399، کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي با تاکید بر جرات ورزی ویژه استعداد های برتر در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399، توسط بنیاد نخبگان استان خوزستان برگزار گردید.

 

در این کارگاه خانم دکتر فرزادی، دکتری تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران و برگزیده پشتیبانی دانشجویی  بنیاد ملی نخبگان و بنیاد نخبگان استان خوزستان، به مستعدان نحوه تکنیک قاطعیت و جرات ورزی  و قدرت نه گفتن را آموزش دادند و علاوه بر تعریف قاطعیت، تفاوت آن با پررویی ، پرسشنامه جهت سنجش میزان قاطعیت را معرفی نمودند. همچینین 7 مرحله نردبام قاطعیت شامل برقراری تماس چشمی، احوال پرسی با دیگران، بیان جملات تاییدی، استفاده از کلمه من، گفتن چرا؟، ابراز طبیعی احساسات و بیان عدم موافقت می باشد را به طور کامل با انجام تمرینات شرح دادند. 

در ادامه نیز به تکنیک های رفتار قاطعانه که شامل استفاده از جملات من، صفحه خط افتاده، مصالحه، خلع سلاح و جرات مندی می باشد، اشاره کردند.

در پایان نیز مراحل رد قاطعانه که شامل باز خورد مثبت، بیان دلیل رد یا اعلام تصمیم می باشد را شرح دادند و به ذکر انواع رد قاطعانه، رد قاطعانه همراه با عذر خواهی، رد قاطعانه با تشکر، رد قاطعانه همراه با همدلی پرداختند.

شایان ذکر است با توجه به اهمیت رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، بنیاد نخبگان استان خوزستان کارگاه های متعددی را در بستر فضای مجازی برنامه ریزی و به صورت غیرحضوری برگزار می کند.

 

 

 

تاریخ انتشار : 1399/12/06
کد : 20108
تعداد بازدید: 106