بنیاد نخبگان استان خوزستان با هدف الگوسازی و ترویج رموز موفقیت نخبگان و سرآمدان استان، سالانه چهره‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی، کارآفرینی و... را تکریم می‌نماید. از این رو پس از برگزاری آئین‌های تکریم و نکوداشت سرآمدان، اطلاعاتی پیرامون شخصیت مکرم و آئین تکریم با هدف تسهیل در دسترسی استعدادهای برتر و نخبگان به اطلاعات عمومی مربوط به افراد مکرم و تجمیع تجارب نخبگان مکرم استان به منظور مستندنگاری، ثبت تجارب و انتقال تجربه برای سایر افراد و سازمان‌ها بر روی سایت این بنیاد قرار خواهد گرفت.