یکشنبه 9 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری شورای راهبری توسعه خوشه های کسب و کار خوزستان و کارگروه توسعه فناوری و ارتقا رقابت پذیری

شورای راهبری توسعه خوشه های کسب و کار خوزستان و کارگروه توسعه فناوری و ارتقا رقابت پذیری با حضور شرکت شهرک های صنعتی، پارک علم و فناوری خوزستان، مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز، بنیاد نخبگان استان خوزستان و تعدادی از خوشه های صنعتی در محل شرکت شهرک های صنعتی برگزار شد.

شورای راهبری توسعه خوشه های کسب و کار خوزستان و کارگروه توسعه فناوری و ارتقا رقابت پذیری با حضور شرکت شهرک های صنعتی، پارک علم و فناوری خوزستان، مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز، بنیاد نخبگان استان خوزستان و تعدادی از خوشه های صنعتی در محل شرکت شهرک های صنعتی برگزار شد.

در این برنامه توسعه خوشه ها، درآمدزایی، اشتغال، رقابت پذیری، چالش ها و فرصت هایی که خوشه ها با آنها روبرو هستند بررسی شد. رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در این جلسه اظهار داشتند که یکی از عوامل موثر در گسترش این گروه های صنعتی گسترش فناوری است که نیازمند توسعه و تحقیق و فکر خلاق است. برای این منظور استفاده از نیروی انسانی مستعد، جوان، باهوش و تحصیل کرده که بعنوان برگزیدگان جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان هستند می توانند به گسترش فناوری در این خوشه ها کمک کند. مکانسیم های مختلفی هم در بنیاد نخبگان برای چنین مواردی اندیشیده شده است که در صورت استفاده از این ظرفیت ها قطعا شکوفایی بیشتری را شاهد خواهیم بود. استفاده از سرباز فناور، طرح شهید احمدی روشن، طرح پسادکتری شهید چمران از جمله مواردی هستند که می توان با استفاده از این طرح ها نیروهای خلاق را در این خوشه ها تزریق کرد تا هم تجربه و توانمندی را برای نخبگان تقویت کند و هم در این گروه های صنعتی تحول و تحرک بیشتری ایجاد کرد. آنچه که در حال حاضر حائز اهمیت است هماهنگی بین این ظرفیت ها مختلف یعنی شرکت شهرک های صنعتی، بنیاد نخبگان، پارک عمل و فناوری و مرکز رشد است.

تاریخ انتشار : 1399/06/22
کد : 10090
تعداد بازدید: 152

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601